Cheese Breadsticks

10.25

Plain Breadsticks topped with mozzarella cheese, Pecorino Roman & side of our cherry tomato marinara