Eggplant Parmesan

22.95

Pan fried eggplant, topped with our cherry tomato marinara, Pecorino Romano & melted mozzarella.