Eggplant Parmigiana Grinder

12.95

Pan fried to order eggplant, our cherry tomato marinara, Pecorino Romano & melted mozzarella cheese.