Mozzarella Sticks

11.95
Served with our cherry tomato marinara.